top of page

Học ngữ pháp 12 năm học nhưng vẫn sai!


Các bạn có thắc mắc vì sao học ngữ pháp bao nhiêu năm phổ thông nhưng khi cần thì lại không sử dụng được không?

Đó là bởi vì cách học & dạy học trước giờ chỉ để làm bài tập, và làm bài tập ngữ pháp thì không có nghĩa là sử dụng được ngữ pháp đó. Khi làm bài tập câu đã được tạo dựng sẵn, tức là chúng ta bị thụ động trong việc dùng ngữ pháp để tạo câu.

Việc điền từ, hay chọn đáp án đúng cũng không phải là việc sử dụng ngữ pháp mà đơn thuần chỉ là xác định ngữ pháp (theo hệ thống loại trừ). Và mới xác định được dạng ngữ pháp thì chắc chắn là chưa dùng được.

Vì vậy bài tập hợp lý nhất là ép bản thân đặt câu với ngữ pháp học được. Và cùng một lúc, chúng ta sẽ phải xử lý vừa về ngữ pháp, vừa về từ vựng. Khi quen dần thì phản xạ sử dụng ngôn ngữ của chúng ta sẽ tốt lên. Đây chính là cách dạy của mình ở lớp Cơ bản - Tổng quát về IELTS B1 của mình . Việc đi đúng phương pháp sẽ giúp các bạn không lãng phí nhiều thời gian vào những việc thừa thãi, không thực sự giúp cải thiện trình độ. -------------- IELTS Nghĩa Phan 𝗟𝗼̛́𝗽 𝗜𝗘𝗟𝗧𝗦 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑: https://bit.ly/INPthang6 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽: https://www.facebook.com/groups/ieltsnghiaphan 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗶́𝗰𝗵 & 𝗳𝗲𝗲𝗱𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: https://www.ieltsnghiaphan.com/hocvien

65 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

It is beauty, it is security, it is safety

Bàn luận: It is beauty, it is security, it is safety Đêm qua trên live có bạn hỏi về cái này, lúc đầu mình ớ người ra không rõ có chuyện gì, mà sau mới biết là clip bàn luận về câu này đang hot trên T

Comments


bottom of page