top of page

It is beauty, it is security, it is safety

Bàn luận: It is beauty, it is security, it is safety

Đêm qua trên live có bạn hỏi về cái này, lúc đầu mình ớ người ra không rõ có chuyện gì, mà sau mới biết là clip bàn luận về câu này đang hot trên TikTok (sau 12h mình mới lướt).

Đầu tiên, đứng sau tobe là danh từ thì điều này hoàn toàn phù hợp ngữ pháp. Trường hợp danh từ có dạng không đếm được, tất nhiên sẽ không có mạo từ a/ an.

Tuy nhiên, không sai những vẫn có những nét không tự nhiên khi sử dụng, bởi lẽ việc sử dụng cấu trúc it is ... là cấu trúc nhấn mạnh nên hoàn thiện sẽ có thêm that ... đằng sau đó; thêm nữa danh từ beauty cần được gắn với đối tượng chứ không đứng một mình, ví dụ: - It is the beauty of the village that makes it a tourist hot-spot - It is her beauty that men usually cannot resist

Còn đối với từ security và safety thì có những trường hợp không nhất thiết phải có đối tượng đi kèm, ví dụ - It is security that determines the future development of technology - It is safety that must be motorists' primary concern

Đó nha, hope it helps

17 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page