top of page

MÌNH CHỈ CÁC BẠN TIP PARAPHRASE NÀY NHÉ

Nhiều bạn cứ nghĩ paraphrasing tức là dùng từ đồng nghĩa (synonyms) để thay thế cho nhau. Hiểu như vậy quá hạn hẹp và nó như một con dao 2 lưỡi, vì khi thay 2 từ với nhau bạn có thể nhầm lẫn về sắc thái, bối cảnh sử dụng từ và bị trừ điểm nặng.

Vậy TIP mình đưa ra ở đây đó là: dùng WORD FAMILY Một từ có nhiều dạng (danh - động - tính) khác nhau, nên hãy dùng ngữ pháp và từ loại để paraphrase. Ví dụ: - Students should pay more attention to the lesson in class (1) Với cấu trúc pay more attention to sth, và trọng tâm là từ attention chúng ta có từ họ hàng của nó là attentive (adj) và attentively (adv) => Khi Paraphrase theo word family mình sẽ có 2 cấu trúc khác như sau: - Students should be more attentive to the lesson in class (2) - Students should listen more attentively to the lesson in class (3)

Câu (2) và (3) đều được tính là paraphrase của câu (1), và tương tự chúng ta có thể dùng word family trong rất nhiều trường hợp khác theo các quy ước sau: - Adj chuyển thành Adv, ghép Verb vào - Verb chuyển thành Noun, cho Noun này đi với một Verb khác - Noun tách thành Verb, đi với một Noun hoặc Adv khác

Ngoài ra còn một số cách Paraphrase khác, chỉ hy vọng rằng nếu các bạn sử dụng từ đồng nghĩa trong bài của mình, hãy chắc chắn nó hoàn toàn phù hợp ^^ -------------- IELTS Nghĩa Phan

74 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

MÌNH CHỈ CÁC BẠN THÊM MỘT TIP PARAPHRASE NỮA

Trong một post trước đó mình đã hướng dẫn các bạn paraphrase bằng WORD FAMILY, hôm nay chúng ta tới với một tip paraphrase nữa. Đó là: dùng GRAMMAR Bài tập biến đổi câu theo dạng ngữ pháp khác mà chún

Comments


bottom of page