top of page

TIP CHO WRITING: đừng dùng "AFTER THAT"

Hôm nay với chuyên mục IELTS WRITING TIPS, mình giải thích và hướng dẫn các bạn viết tốt hơn với cụm AFTER THAT này.

Ví dụ sẽ có bạn viết thế này: The number of male students registered 1,200 in 2000, after that it rose to 1,500 at the end of the period. Hoặc: The number of male students registered 1,200 in 2000. After that, it rose to 1,500 at the end of the period.

Trong câu trên, các bạn sẽ nghĩ rằng “after that” mang chức năng kết nối khi “that” ám chỉ cả vế/ câu trước đó. Nhưng chính cụm này lại làm cho câu bị rời rạc. Với "after that" ở đó, người viết đã chia tách câu thành 2 phần độc lập hoàn chỉnh về ngữ pháp, không có liên hệ thật sự chặt chẽ với nhau.

Cách sửa: After registering 1,200 in 2000, the number of male students rose to 1,500 at the end of the period. => Đưa "after" lên đầu câu sau đó ghép với vế ở trước đó làm mệnh đề phụ (nếu cùng chủ ngữ thì là Ving, còn khác chủ ngữ sẽ là SV), vế sau trở thành mệnh đề chính. Điều này khiến câu có liên hệ chặt chẽ hơn về thời gian và là một câu Complex Sentence, sẽ đem về điểm ngữ pháp cho bạn.

83 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

6 loại key features của Writing task 1

Cuối tuần ôn lại Writing task 1 phần biểu đồ một chút nhé các bạn: 6 loại key features cần phải có để đạt điểm tiêu chí Task Achievement cao nhất Các loại đặc điểm quan trọng bao gồm: - Xu hướng (tren

Comments


bottom of page