top of page

TIP TỰ DOUBLE-CHECK VOCAB
Khi luyện viết bài IELTS Writing, chắc chắn sẽ có những lúc các bạn dùng một cụm từ nhưng không chắc cụm từ đó có đúng collocation, sử dụng có tự nhiên hay không. Tìm trên web collocation ví dụ ozdic.com thì lại không đầy đủ. Trong trường hợp này, mình bày các bạn "chiêu thức" sau nhé:

Gõ cụm từ bạn định sử dụng lên Google, cho vào ngoặc kép và tìm kiếm ở phần tin tức. Nếu các trang báo nước ngoài có xuất hiện thường xuyên cụm từ đó, tức là bạn hoàn toàn có thể dùng được nhé

Ví dụ: Bạn định ghép 2 từ deliberate: cố ý, có chủ đích; với từ contamination: sự ô nhiễm. (trên ozdic không tìm được) => đưa vào ngoặc kép lên google tìm kiếm ở phần tin tức.

Thứ 1: số kết quả trả về không có nhiều, chỉ có 151 kết quả => nếu sử dụng sẽ rất liều lĩnh (sử dụng thoải mái khi số kết quả từ 5 con số trở lên) Thứ 2: bạn ctrl + F tìm sự xuất hiện cụ thể của cụm này trong các bài báo, và chỉ tìm thấy đa phần là "deliberate contamination of food" => nếu có dám dùng, chỉ dùng liên quan tới vấn đề thực phẩm.

-------------- IELTS Nghĩa Phan 𝗟𝗼̛́𝗽 𝗜𝗘𝗟𝗧𝗦 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑: https://bit.ly/INPthang6 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽: https://bit.ly/nhomINP 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗶́𝗰𝗵 & 𝗳𝗲𝗲𝗱𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: https://bit.ly/hocvienINP

63 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Hôm nay với chuyên mục IELTS WRITING TIPS, mình giải thích và hướng dẫn các bạn viết tốt hơn với cụm AFTER THAT này. Ví dụ sẽ có bạn viết thế này: The number of male students registered 1,200 in 2000

Cuối tuần ôn lại Writing task 1 phần biểu đồ một chút nhé các bạn: 6 loại key features cần phải có để đạt điểm tiêu chí Task Achievement cao nhất Các loại đặc điểm quan trọng bao gồm: - Xu hướng (tren

bottom of page