top of page

Điểm số & Feedback học viên

Mình tổng hợp các bạn học viên có điểm IELTS >= 6.5, và thưởng nóng tiền mặt tương ứng:

 - Đạt IELTS 6.5 nhận thưởng 250k

 - Đạt IELTS 7.0 nhận thưởng 500k

 - Đạt IELTS 7.5 nhận thưởng 750k

 - Đạt IELTS 8.0 nhận thưởng 1 triệu VNĐ

Những feedback trong hình đều là feedback trực tiếp từ facebook cá nhân học viên, những feedback này có thể được tìm thấy và kiểm chứng khi bạn vào nhóm IELTS từ con số 0 (100k thành viên) của mình.

(còn cập nhật)

image.png
image.png
FC05E768-9323-4984-A761-D86293300FDA 2.JPEG
3ED2DA08-BB2A-4BEA-AB12-ECD06166E0D3 2.JPEG
012965A9-7326-45CF-9909-B667D413CB9C.jpg
D85157FA-CCAB-4E67-91DE-C45ED113D9C0.JPEG
345026622_2152515018276966_3824513839900717160_n.jpg
343171577_223608503707202_1776147302663340099_n.jpg
856191DA-EE07-44AC-9E9D-9555F1491395.JPEG
FCDA9141-46F2-4BE5-91EB-496D0228CF32.jpg
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
A6136040-0233-4A02-87D1-B82CDC83A4F4.JPEG
29BD5C14-0377-4E25-BD96-E9279E771E35.JPEG
28D8088B-F177-4528-A1C5-26E3B77221A4.JPEG
983BECB9-265D-42C7-9CE4-35E7E3A1C5A2.JPEG
83E213D7-927B-4A76-ABA3-A9EC3B2115A5.JPEG
9D99D344-7E29-47F1-A6F9-5B34269A170E.JPEG
ED2E5D4C-D5B8-40C0-8F53-8ED369E5060A.JPEG
341341403_772153077816757_3288735195974063979_n.jpg
343742506_1854289391618699_5858816513897928594_n.jpg
344230525_769141974622954_6263998063202920496_n.jpg
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page