top of page

6 loại key features của Writing task 1

Cuối tuần ôn lại

Writing task 1 phần biểu đồ một chút nhé các bạn:

6 loại key features cần phải có để đạt điểm tiêu chí Task Achievement cao nhất

Các loại đặc điểm quan trọng bao gồm:

- Xu hướng (trends)

- Thứ tự (order)

- Sự ổn định (stability)

- Sự thay đổi mạnh: tăng/ giảm nhiều nhất (change)

- Sự tương đồng (similarities)

- Sự khác biệt (differences)

Tuỳ từng đề mà đặc điểm này hay đặc điểm kia sẽ có hay không, mình cứ lược hết một loạt nhé. Overview thì đề cập tới key features nhưng không đưa ra số liệu, còn Bodies mới là nơi report số liệu nha.

59 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TIP CHO WRITING: đừng dùng "AFTER THAT"

Hôm nay với chuyên mục IELTS WRITING TIPS, mình giải thích và hướng dẫn các bạn viết tốt hơn với cụm AFTER THAT này. Ví dụ sẽ có bạn viết thế này: The number of male students registered 1,200 in 2000

Comments


bottom of page