top of page

Khoá học Cơ bản IELTS B1 bổ sung kiến thức nền về Ngữ pháp, là mạch nối ngôn ngữ quyết định tất cả các kỹ năng tiếp nhận ngôn ngữ (nghe, đọc) và sản xuất ngôn ngữ (nói, viết). Chỉ khi hiểu được sự vận hành của hệ thống ngữ pháp, các bạn học từ yếu mới đi tiếp lên được các mức trình độ tiếp theo.

 

Khóa học B1 bao gồm 20 buổi chính theo lớp: 

  • 1 buổi định hướng & Lấy gốc ngữ pháp

  • 3 buổi Language Input & Output: học và phân tích, giải thích ngữ pháp qua báo tiếng Anh (giải nghĩa từ vựng đi kèm), dạy cách dựng câu theo ngữ pháp có được.

  • 5 buổi IELTS Reading: trực tiếp xử lý khối lượng ngôn ngữ của bài đọc IELTS, hướng dẫn cách đọc lấy nội dung chính của một bài đọc phức tạp.

  • 5 buổi IELTS Speaking: nội dung liên quan tới các chủ đề tiêu điểm của kỹ năng nói, bổ sung vốn từ vựng về các chủ đề xoay quanh cuộc sống.

  • 5 buổi IELTS Writing cơ bản: học về cấu trúc đề và cách làm bài (ở mức điểm 5.0)

  • 1 buổi tổng hợp và review kiến thức, định hướng học sau khoá

  • Bổ trợ 1-1 cùng trợ giảng: Trong quá trình học các bạn học viên sẽ có 8 buổi bổ trợ 1-1, là buổi được tự chọn lịch học 1-1 cùng trợ giảng với những hoạt động: luyện nghe, luyện giao tiếp, chữa bài về nhà.

(!) Là học viên sau khoá học trước khi thi tầm 2 tháng sẽ được miễn phí thêm 8 buổi bổ trợ 1-1 để tập trung luyện nói trước khi thi.

    => Nếu bạn nào muốn gộp 8 buổi bổ trợ sau khoá vào trong quá trình học             luôn thì sẽ là 2 buổi bổ trợ 1-1/tuần

  • Thời gian học chính: Dự kiến ~3 tháng; mặc định 3 buổi/ tuần, bạn nào gộp bổ trợ sau khoá học trước khi đi thi sẽ là 4 buổi/ tuần.

 

(!) Giải thích thêm về khoá học:

  • Quy trình học Nghe?

Các bạn học viên sẽ được luyện nghe bằng việc luyện phát âm và chép chính tả trong những buổi bổ trợ 1-1 với trợ giảng. Ngoài ra, ở phần định hướng ngay từ buổi đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách để luyện tập kỹ năng nghe hằng ngày. 

  • Khóa học dự kiến ~3 tháng tháng từ 0 lên tới 5.0/5.5?

Thời gian này để học đủ kiến thức nền và tiếp cận với IELTS, sau khi khoá học chính kết thúc các bạn cần có tối thiểu 2 tháng ôn sau đó trước khi đi để chắc chắn đạt mục tiêu. Kiến thức học trong khóa cần có thêm thời gian trong việc lĩnh hội. Chính vì vậy mới có nhóm ôn tập và các quyền lợi ôn miễn phí sau khóa học cho các bạn. Thêm nữa, mức 5.0 - 5.5 là mức trung bình trên thang điểm IELTS, đừng ngạc nhiên khi chỉ sau 3 đến 5 tháng bạn đã đạt được nếu đi theo đúng định hướng trong khoá học. 

Ảnh màn hình 2023-11-09 lúc 10.56.11.png
bottom of page