top of page

IELTS từ con số 0

IELTS Nghĩa Phan

Khoá học IELTS Online qua Zoom

​Lịch khai giảng T5/2024

Ảnh màn hình 2024-03-18 lúc 16.24.47.png

Mai Dang

Trước khi biết thầy thì mk đã hk qua một số trung tâm và từ đó có ám ảnh khi đi học ngoài vì dạy không đến nơi đến chốn (bonus thêm một đống tiền phải đóng). Nhưng khi xem qua một video của thầy thì mk hơi tiếc vì đã không đươc biết đến thầy sớm hơn. Đi thẩng vào vấn đề, không lòng vòng, đấy là phương pháp thầy dạy và cũng là nơi mà mk muốn tìm kiếm. Thật sự rất đáng để học. Bonus: thầy siêu nhiệt tình và support học viên ý,học xong khóa rồi mà vẫn được chữa bài rồi tham gia chữa đề các thứ, siêu có tâm luônnn

Feedback do học viên comment bằng facebook thật tại: https://bit.ly/feedbackINP 

bottom of page